понедељак, 05. децембар 2016.

САОПШТЕЊЕ ПОКРЕТА ''ДОСТА ЈЕ БИЛО - САША РАДУЛОВИЋ''


НИСУ ПСИ КРИВИ,
КРИВИ СУ ''ЉУДИ''!


» Kad smo već kod ''političkih nota'', primetio sam vašu konstataciju da je svaka vlast u Srbiji dozlaboga primitivna. Zašto je to tako? I ko nam je kriv ili odgovoran zbog toga? (Nenad Čaluković - novinar)
U ovom veku, za to su krivi izgubljeni ratovi. Neverovatno je koliko su posledice tih ratova dalekosežne i pogubne, uočljive na svakom koraku. Pošto je iz Srbije otišao veliki broj intelektualnog krema, na istaknutim mestima su se odjednom većinom zadesili oni najneduhovitiji, najnemaštovitiji, najneobrazovaniji i najprimitivniji. I nije njihova krivica što su se našli na mestima koja im ne priliče – to je takođe sticaj istorijskih okolnosti. Jedini spas današnjoj Srbiji nalazi se u strpljivom radu na ozbiljnom, dugoročnom planu da se naša intelektualna elita, koja je u inostranstvu, ubedi da se vrati, a tu ne mislim samo na nekoliko ljudi, nego na nekoliko hiljada! Međutim, u današnjem vremenu bez ideala, to je vraški težak posao.« Isidora Žebeljan   Nedeljnik, broj 254, 24. novembar 2016. godine

          У предизборно доба ове године крајње добронамерно објавих пост о томе како би се могло решити питање напуштених паса:

          Прекомпоновањем, неки кажу и променом, власти у Апатину по питању напуштених паса све је остало по старој устаљеној пракси... на свакој седници Општинског већа СО Апатин једногласно се усвајају предлози о вансудском поравнању са особама које су напуштени пси изуједали, наводе се позамашне цифре. Ономад сам читао да је формирана и некаква радна група која ће решити овај проблем настао око напуштених паса, радна група радила и радила али никаквог саопштења нити ефекта од тог ''рада''.

        Мејлом добих саопштење Покрета ''Доста је било – Саша Радуловић'':

Apatin: Milioni dinara zbog nerešenog problema pasa lutalicaProšlo je tačno godinu dana od obećanja i lokalna vlast na čelu sa SNS još uvek nije rešila problem pasa lutalica (napuštenih pasa), već se i dalje isplaćuju odštete zbog ujeda pasa, a koje građane opštine Apatin koštaju nekoliko miliona dinara godišnje.


Pokret Dosta je bilo ima program za humanu kontrolu populacije pasa na lokalnom nivou i spremni smo da ga implementiramo. Komisija koju je opštinska vlast oformirala očigledno je samo maska za njihov nerad. Nudimo naš program za registraciju pasa, sterilizaciju, izgradnju azila i organizovanje službe zoohigijene.
Shodno tome, danas smo predsedniku opštine Apatin poslali gore navedeni program, jer je u interesu svih građana naše opštine da se taj problem reši.
Naše rešenje podržalo je i nekoliko udruženja koja se bave zaštitom životinja.

Program možete pročitati na:Хумана и ефикасна контрола популације паса је један од великих изазова са којима се тренутно суочавају општине и градови у Србији. Постоји више разлога… Настави са читањем

Pokret Dosta je bilo - Odbor u Apatinu


Аутор блога: Мирко С. Вранеш

недеља, 04. децембар 2016.

МЕСНОЗАЈЕДНИЧАРЕЊЕ...


НАСУШНА ПОТРЕБА 
ИЛИ 
ПОЛИТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ?


''Ми смо солидаран народ. Кад видимо да је неко на ивици провалије, сви вичу: скочи!'' – афоризам, аутор Зоран Т. Поповић

Сад у среду одржана 9. седница СО Апатин, међу 25 тачака дневног реда највеће полемике унутар локалног ''парламента'' изазвала је друга тачка дневног реда – Предлог одлуке о расписивању референдума у Ромском насељу на територији општине Апатин. Пијачног дана, у четвртак 17. новембра одржана је 10.седница Општинског већа где је међу 19 тачака дневног реда  била и друга тачка дневног реда - Предлог одлуке о расписивању референдума у Ромском насељу на територији општине Апатин. Општинско веће СО Апатин и Скупштина општине Апатин на својим седницама гласали су ЗА Одлуку о расписивању референдума у Ромском насељу на територији општине Апатин. И, ево гле, ево нама референдума у Ромском насељу о томе да ли истим тим житељима Ромског насеља оће рећи Ромима, нашим апатинским Циганима, треба Месна заједница која ће обухватати територију где гетоизирано живе наши домаћи Цигани.
Елем, поставља се питање – Чему иницијатива за формирање још једне месне заједнице? Да ли је ово насушна потреба наших гетоизираних суграђана или некакав политички инжењеринг? Одговоре на ова питања даће време које је пред нама и резултати предстојећег вишедневног (23 - 27. децембра) референдума. Предлагачи, могло се чути у живом преносу седнице Скупштине општине Апатин, нису баш нешто подробно образложили потребу за оснивањем нове месне заједнице, са стране локалне власти (све више личе на властодршце и своје претходнике) чуле су се дискусије пуне демагошких фраза, није ту било никакве економске анализе колико ће то све да кошта, овде мислим на трошкове спровођења референдума и трошкове функционисања МЗ Ромског насеља. Представници садашње опозиције, бивши властодршци, исто тако демагошки су били ПРОТИВ формирања месне заједнице у Ромском насељу, посебно су изразили бригу о сахрањивању Рома – Цигана. Чуло се са обадва пола локалног парламента о ''презапослености'' и ''препензионисаности'' наших Цигана... јеботееее па њих је ''чак'' десетак запослених и четрдесетак пензионисаних, што је морамо признати незапамћени успех претходних власти... о чему ми то причамо, ко ту кога зајебава, о каквом самоодлучивању на референдуму могу одлучивати ови по свим показатељима социјалних категорија угрожености, најугроженији наши суграђани, да им није нешто рођака што рмбају у Аустрији и другим земљама ЕУ, и претурања по кантама за отпадке и контејнерима, пасли би траву по околним бентовима. Толико о бризи власти за наше Цигане, боље рећи за ''њихове'' Роме, које годинама користе као гласачку машину која ће свој ''глас'' по правилу дати ономе ко донесе више брашна и других основних живежних намирница.
Све мени ово око иницијативе и референдума за формирање месне заједнице у Ромском насељу пре личи на политички инжењеринг неко на насушну потребу Рома за самоуправљањем у апсолутно финансијски зависној будућој самоуправи од локалних политичких моћника који одлучују о средствима из локалног буџета.
Интересантно ће бити пратити убеђивање ''његових'' и ''њихових'' Рома коме ће се царству окренути, ка крал(љ)у Жики и СПС-у или новопеченим еуропејцима из СНС-а. Требаће знати одбранити референдумске кутије од ноћне трпачине, гастарбајтери ће онако бестелесно на даљински исто да дају глас некоме од горе поменутим, а и мртви ће да гласају по устаљеној пракси, одзив има да буде 150 одсто.


Него, ево шта републички закон и општински статут кажу о месној заједници као најнижем нивоу самоуправе – власти:       


ZAKON
O LOKALNOJ SAMOUPRAVI
"Sl. glasnik RS", br. 129/2007 i 83/2014

IV MESNA SAMOUPRAVA

Član 72

Radi zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva u selima se osnivaju mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave.
Mesne zajednice i drugi oblici mesne samouprave mogu se obrazovati i u gradskim naseljima (kvart, četvrt, rejon i sl).
Mesna zajednica može se osnivati i za dva ili više sela.

Član 73

Skupština opštine, odnosno skupština grada, odlučuje uz prethodno pribavljeno mišljenje građana, o obrazovanju, području za koje se obrazuje i ukidanju mesnih zajednica i drugih oblika mesne samouprave.
Ova odluka donosi se većinom glasova od ukupnog broja odbornika.

Član 74

Aktima mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave, u skladu sa statutom opštine, odnosno grada i aktom o osnivanju, utvrđuju se poslovi koje vrši, organi i postupak izbora, organizacija i rad organa, naĉin odlučivanja i druga pitanja od znaĉaja za rad mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave.

Član 75

Sredstva za rad mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave obezbeđuju se iz:
1) sredstava utvrđenih odlukom o budžetu opštine, odnosno grada, uključujući i samodoprinos;
2) donacija;
3) prihoda koje mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave ostvari svojom aktivnošću.
Mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave donosi finansijski plan na koji saglasnost daje nadležni organ opštine, odnosno grada.

Član 76

Mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih statutom i odlukom o osnivanju.

Član 77

Odlukom skupštine opštine, odnosno skupštine grada može se svim ili pojedinim mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave poveriti vršenje određenih poslova iz nadležnosti opštine odnosno grada, uz obezbeđivanje za to potrebnih sredstava.
Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti opštinske uprave, odnosno gradskih uprava, posebno u vezi sa ostvarivanjem prava građana, može se organizovati rad opštinske uprave u mesnim zajednicama.
Poslove iz stava 2. ovog člana, naĉin i mesto njihovog vršenja određuje predsednik opštine na predlog naĉelnika opštinske uprave, odnosno načelnika gradskih uprava.


 СТАТУТ ОПШТИНЕ АПАТИН

VI МЕСНА САМОУПРАВА

Члан 64.

О оснивању и укидању месне заједнице и другог облика месне самоуправе, под условима прописаним законом и овим Статутом, Скупштина општине одлучује већином гласова од укупног броја одборника.
Одлуком о оснивању утврђује се подручје за које се оснива, права и дужности, органи и начин њиховог избора, начин финансирања и друга питања од значаја за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе.
Статутом месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе, у складу са Статутом општине и одлуком о оснивању, утврђују се послови који врши, органи и поступак избора, организација и рад органа, начин одлучивања и друга питања од значаја за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе.

Члан 65.

Одлуком Скупштине општине може се, свим или појединим месним заједницама или другим облицима месне самоуправе поверити вршење одређених послова из изворног делокруга општине који су од непосредног и свакодневног значаја за живот грађана, уз обезбеђивање за то потребних средстава.

Члан 66.

Месна заједница, односно други облик месне самоуправе има својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених статутом и одлуком о оснивању.


''Ми наше мртве не заборављамо. Сећање на њих чувамо у бирачким списковима.'' – афоризам, аутор Зоран Т. Поповић
Мирко С. Вранеш

петак, 02. децембар 2016.

14. deo – IZ NJENOG UGLASOFIJA PUALIĆ-ŠPERO
 GOST APATINSKIH HRONIKA


»Boks je u bivšoj Jugoslaviji bio deo socijalnog inženjeringa. Svaki grad je imao klub i tu su, kao članovi uprave, bili pripadnici vojske ili UDBE koji su brinuli o potencijalnim lokalnim delikventima.« Branko Rosić   Nedeljnik, broj 254, 24. novembar 2016. godine


IZ MOG UGLA: ČARDAK SE SPUŠTA NA ZEMLJU, MESNA ZAJEDNICA UMESTO ''ŠERIFA''

02.12.2016. 09:31

''ČARDAK'' SE SPUŠTA NA ZEMLJU

Izgleda da ipak od našeg pisanija ima nešto što daje pozitivne efekte, a ne samo sudske epiloge. Dočekali smo, naime, nekoliko dobrih vesti što se tiče zdravlja i brige o pacijentima u Apatinu.
Misli se naravno, i pre svega, na laboratoriju Doma zdravlja, odranije poznatu kao ''čardak''. Nadležni su u vrlo kratkom roku reagovali na tekst u ovoj rubrici odlučivši da započnu projekat moguće ugradnje lifta do laboratorije za vađenje krvi. I dalje, obećali su, da će, pre nego se ugradi lift, omogućiti svim starijim i onemoćalim ososbama da ne moraju da se penju 40 stepenika, neko će im se omogućiti da krv daju u priručnim prizemnim prostorijama. I to je već veliki korak napred.
Druga dobra vest – neko je obratio pažnju na seoske ambulante. Meni lično poznata je situacija u Kupusini još za vreme dok su moji prijatelji tamo bili lekari. Konačno će taj objekat biti, kako je obećano, saniran. Mnogo će to značiti za sve meštane Kupusine ali i zaposlene koji od svih seoskih ambulanti u našoj opštini imaju verovatno najgore uslove za rad.
Nadamo se iznalaženju sredstava i za najavljenu obnovu voznog parka Doma zdravlja.
Zdravlje je za svakog čoveka najvažnije, ali je često zapostavljano od onih koji mogu da pomognu.
Za nas novinare, opet, nema veće satisfakcije, od podrške građana, da nastavimo da pišemo o svakodnevnim mukama običnih ljudi pa tako i o tako važnoj oblasti kao što je zdrastvo.
Konačno, šta ima lepše nego kada jedna starija penzionerka zaustavi novinara rečim: Hvala što ste pokrenuli akciju oko laboratorije! Olakašali ste mi život!
Verujemo da tako razmišlja, kao što smo već pisali, 99 odsto Apatinaca, posebno starijih osoba.

MESNA ZAJADNICA UMESTO ''ŠERIFA''

Usvojen je predlog na Skupštini opštine da Romsko naselje ima svoju Mesnu zajednicu. Nikada ovi naši Romi nisu imali Mesnu zajednicu. Ako ćemo po statistici u Romskom naselju ima više stanovnika nego u Svilojevu ili Kupusini, koje imaju mesne zajednice od pamtiveku. Pa zašto je onda ne bi imali naši Romi? Zašto oni ne bi birali svoje rukovodstvo u svojoj zajednici i uticali na uslove svoga života, umesto da o tome odlučuju njihovi lokalni ''šerifi''. (Ima ih nekoliko, ali jedan je iznimno važan).
Ostaje da vidimo da li će nova Mesna zajednica,ako ništa, ono ipak kao neka institucija, biti u funkciji boljih uslova života Roma, a ne ''šerifovanja'' i lakog dobijanja glasova uoči izbora.

PRAZNI RAFOVI

Uđoh pre nekoliko dana u državnu apoteku, koja mi u tom času beše najbliža, kada tamo nema moga leka. Pitam apotekarke, moje poznanice, šta je to, a one me začuđeno pogledaše: Ako ti kao novinarka ne znaš, šta da kažu ostali. Ja se tek ona setih manjka zbog kojeg farmaceustki dobavljači ne isporučuju lekove zbog ranije neplaćenih računa.
Zaposlene medicinarke, koje su nas verno opsluživale iz vremena kada još nije bilo privatnih apoteka koje su priznavale recepte, ni krive ni dužne, na svom poslu nemaju šta da rade.
I ovde ostaje da se vidi hoće li se naći novca da se dugovi apoteke vrate. Ali, kad sve pogledaš unaokolo, ko će sve poplaćati, vratiti, zaraditi, izgraditi…

Autor: Sofija Pualić-Špero

»Posle 1.116 dana i noći natčovečanskih pregnuća, Vlada premijera Aleksandra Vučića masovno je obeležila sto dana rada.«  Vladimir Jokić | Danas, 26 - 27. novembar 2016. godine

Autor bloga: Mirko S. Vraneš

четвртак, 01. децембар 2016.

БАПСИЗМИ...


БOБAН MИЛETИЋ БAПСИ
ГОСТ АПАТИНСКИХ ХРОНИКА
 

''Некад смо имали ПАРТОКРАТИЈУ, а сада имамо ШЉАМОКРАДИЈУ!!!'' – афоризам, аутор Бобан Милетић Бапси

        Мејлом из Књажевца децембарска доза БАПСИЗАМА…

From: Boban Miletic Bapsi
Wednesday 30. november 2016. at 3:50 PM

Поштовани Мирко,

Ево дође и децембар - значи време је за месечну дозу БАПСИЗАМА:

1. Енди Мареј само мисли да је ПРВИ РЕКЕТ света?! ПРВИ РЕКЕТ света је ВЕЛИКИ ВОЂА!!! Тај кад рекетира... уши отпадају!!!
2. Знају наши најбољи афористичари да пишу против власти... али где да пишеш против власти кад си на власти?!
3. Једва чекам да се ВОЂА заљуби... да секса још нешто сем народа!!!
4. Народ умире од глади, а ВЕЛИКИ ВОЂА од смеха!!!
5. Иду предесднички избори... а и ми идемо - у три лепе...
6. Срби су радни, вредни, марљиви, поштени... свуда у свету, осим у Србији?!


7. Некад смо имали ПАРТОКРАТИЈУ, а сада имамо ШЉАМОКРАДИЈУ!!!
8. Код нас ГУБИТНИЦИ као по правилу гласају за ПОБЕДНИКА!!!
9. ВОЂА је за Србију ЕЛЕМЕНТАРНА НЕПОГОДА, али о удносу на ове из опозиције има велике шансе да постане СВЕТАЦ!!!
10. Још једном победисмо на Косову!!! Неће ваљда опет и ропство да траје 500 година?!
11. Србија је ЗЕМЉА ЧУДА: нема државе на свету где дисиденти добијају станове и примају националне пензије!!!
12. ВОЂА лаже, краде, вара... од нечега мора да се живи!!!
13. Огромна је повезаност између полтике и економије. Рецимо овако: дођу на власт ударени у главу и одмах вас ударе по џепу!!!
14. Живеће овај народ - у земуницама!!!
15. И даље смо у игри - раде нас ко волове!!!

ЕПИГРАМ

СКУПИЛО СЕ КУСО И РЕПАТО
СРБИЈИЦУ ДА УРНИШУ БАТО!!!

Поздрав из Књажевца

Бобан Милетић Бапси
 

Аутор блога: Мирко С. Вранеш